Hiển thị 1–24 của 40 kết quả

Lăng thờ đá có cánh

Lăng thờ chung bằng đá là bộ phận không thể thiếu trong khu lăng mộ, được xem là một nơi linh thiêng và luôn được xây dựng với sự trang trọng cần có cho người đã khuất. Với tất cả lòng thành của người ở lại, lăng thờ đá có cánh cũng được xem là thiết kế đặc trưng cho khu lăng mộ của dòng họ, gia tộc lớn bởi vì có 2 cánh 2 bên khiến lăng thờ rất bề thế, uy nghiêm.

Mẫu lăng thờ đá cánh tại cơ sở đá mỹ nghệ Tiền Lộc Phát

Mẫu lăng thờ đá hai mái

Lăng thờ đá – MS:57

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá xanh rêu cao cấp – MS:56

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá xanh đen giá rẻ – MS:55

Mẫu lăng thờ đá hai mái

Lăng thờ đá – MS:50

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:49

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:48

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:47

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:46

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:45

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:44

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:43

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:41

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:39

Mẫu lăng thờ đá một mái

Lăng thờ đá – MS:38

Mẫu lăng thờ đá hai mái

Lăng thờ đá – MS:37

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:35

Đồ thờ bằng đá

Lăng thờ đá – MS:34

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:33

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:32

Mẫu lăng thờ đá hai mái

Lăng thờ đá – MS:31

Mẫu lăng thờ đá hai mái

Lăng thờ đá – MS:29

Mẫu lăng thờ đá hai mái

Lăng thờ đá – MS:28

Mẫu lăng thờ đá hai mái

Lăng thờ đá – MS:27

Mẫu lăng thờ đá hai mái

Lăng thờ đá – MS:26

0965.559.661