Hiển thị tất cả 11 kết quả

Lăng thờ đá đơn

Lăng thờ bằng đá được thiết kế theo nhiều kiểu khác nhau tuy vào văn hóa và quy mô khu lăng mộ ở mỗi khu vực. Hầu như lăng thờ đá đơn được thiết kế không có cánh, thông thường những gia đình hay dòng họ có số lượng người đã khuất ít thì chọn làm khu lăng mộ đá có diện tích nhỏ sử dụng lăng thờ đá đơn và mộ đá nhỏ để cả quần thể được hài hòa.

Ngoài lăng mộ thì lăng thờ đá đơn còn thường đặt ở miếu, đền và các khu vực tâm linh ở đầu xóm làng thường thấy mà một số người lầm tưởng là cây hương đá.

Mẫu lăng thờ đá đơn đẹp phổ biến hiện nay

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá xanh đen – MS:60

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá xanh giá rẻ – MS:59

Mẫu lăng thờ đá hai mái

Lăng thờ đá xanh đơn giản – MS:58

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá xanh đen giá rẻ – MS:42

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:40

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá xanh ba mái – MS:36

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:24

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá xanh đen giá rẻ – MS:08

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:04

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá – MS:03

Mẫu lăng thờ đá ba mái

Lăng thờ đá xanh giá rẻ – MS:01

0965.559.661